• آمل خیابان امام خمینی - طبری 1
  • تلفن تماس :  01144226561
  • همه روزه   9 صبح - 9 شب

بخش ها (دپارتمان)Category: آزمایشگاه